Znajdź nas

FINUBE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5E,31-858 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000503768, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 6762474283, numer REGON 123071832, kapitał zakładowy 256.000 zł, tel. 604 834 147, 12 623 72 62, 12 387 41 77, krakow@finube.pl